Σχέδια

Το ερευνητικό τμήμα  της POSTO FLEX STONE αποτελείται από ένα εξειδικευμένο επιτελείο με έμπειρους τεχνικούς ( αρχιτέκτονα, χημικό μηχανικό, σχεδιαστή, υπεύθυνο marketing, εφαρμοστές κλπ).

Το ερευνητικό μας τμήμα ερευνά ,σχεδιάζει και  υλοποιεί  σε συνεργασία με τον πελάτη, κάθε σχέδιο ή απόχρωση που να τον ικανοποιεί ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και των απαιτήσεών του.

Το ερευνητικό μας τμήμα καθοδηγεί και προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις ακόμη για τις πιο δύσκολες κατασκευαστικές περιπτώσεις.