Ενισχυτικό Γαλάκτωμα Κονιαμάτων Posto Mix

Πανίσχυρο συγκολλητικό-συνδετικό μέσο με εξαιρετικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες το οποίο χρησιμοποιείται σε ανάμιξη με τις κόλλες POSTOCOLL και POSTOCOLL HYDROSTOP για την δημιουργία ενός πανίσχυρου συγκολλητικού και στεγανωτικού μέσου μεταξύ των επιφανειών και της εύκαμπτης πέτρας POSTO FLEX STONE.