Πιστοποιήσεις

Γιατί να επιλέξετε Posto Flex Stone

Είναι υδρόφοβη και θερμομονωτική

Διεθνής Ευρωπαϊκή πατέντα

Η μοναδική εύκαμπτη πέτρα της Posto Flex Stone δυνάμει την υπ’ αριθμόν 1007818 πιστοποιητικού του Ο.Β.Ι. Διεθνής Ταξινόμηση (INT.CL): Ε04Β 1/62 , Ε04Β 1/64, Με την υπ΄ αρ. 15928/ΕΦΑ/1253 απόφαση του υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Διεθνής Ευρωπαϊκής πατέντας .

flag.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ!!!